Sổ hồng chung cư có gì đặc biệt?

Sổ hồng chung cư hay sổ đỏ mới chính là hồ sơ pháp lý mà chúng ta sẽ nhận được khi tiến hành mua chung cư? Bài viết hôm nay sẽ cùng các bạn giải quyết thắc mắc này nhé!

Sổ hồng chung cư là gì?

Sổ hồng chung cư do Bộ Xây dựng ban hành để xác nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất cho cá nhân. Chính vì thế mẫu sổ hồng chung cư còn được gọi là :” Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”.

so-hong-chung-cu-1

Sổ hồng chung cư

Nếu bạn sở hữu căn hộ chung cư nhưng không sở hữu đất. Thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và sở hữu nhà ở – đây chính là sổ hồng chung cư.

Phạm vi ghi nhận sở hữu ở sổ hồng chỉ duy nhất là sở hữu nhà. Hoặc sử dụng đất ở chứ không có các loại đất khác như sổ đỏ.

Thủ tục làm sổ hồng cho căn hộ chung cư

Để có thể làm được sổ hồng chung cư cần:

Điều kiện làm sổ hồng chung cư

Điều 8 Luật Nhà ở năm 2014 quy định nhà ở. Cá nhân có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở. Và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (Nhà ở được cấp Giấy chứng nhận phải là nhà ở có sẵn).

Điều 9 quy định: “Đối với nhà ở được đầu tư xây dựng theo dự án để cho thuê mua, để bán. Thì không cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư. Mà cấp Giấy chứng nhận cho người thuê mua, người mua nhà ở. Trừ trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở chưa cho thuê mua, chưa bán. Trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê. Thì được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.”

Đối chiếu với trường hợp nêu trên. Khi chủ đầu tư xây dựng đúng theo quy định. Và việc mua bán giữa khách hàng và chủ đầu tư là hợp pháp. Đồng thời khách hàng đã thanh toán đủ số tiền mua nhà. Thì hoàn toàn có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

so-hong-chung-cu-2

Điều kiện để mua chung cư phải tuân theo quy định của pháp luật

Bên cạnh đó. Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà công trình xây dựng cho người mua. Hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục. Để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua. Trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận”. Do đó, khi gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận khách hàng có quyền yêu cầu chủ đầu tư giải thích và hỗ trợ thực hiện.

Hồ sơ bao gồm

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư của Bộ Xây dựng số 01/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009 quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở; thì bên bán có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho bên mua căn hộ nhà chung cư, và làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu khi mua căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ nhà chung cư. Bao gồm hồ sơ cơ sở và hồ sơ từng căn hộ nhà chung cư.

Ngoài hồ sơ cơ sở. Trong thời gian 30 ngày kể từ khi các chủ sở hữu căn hộ và chủ sở hữu phần sở hữu riêng hoàn thành thanh toán tiền mua theo hợp đồng mua bán. Bên bán phải hoàn thành và nộp cho cơ quan cấp giấy chứng nhận hồ sơ của từng căn hộ.

Theo đó, bên mua phải giao cho bên bán các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu) có chữ ký của bên mua căn hộ và xác nhận của bên bán
 • Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư hoặc phần sở hữu riêng do hai bên ký kết. Biên bản bàn giao, thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư. Hoặc phần sở hữu riêng nhà chung cư và biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính của Bên mua liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận. Trường hợp bên mua tự thực hiện việc nộp nghĩa vụ tài chính. Thì giao biên lai này cho bên bán để đưa vào hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận
 • Trong trường hợp người mua căn hộ nhà chung cư đã thanh toán hết tiền mua nhà trước thời điểm lập hồ sơ cơ sở. Thì hồ sơ cơ sở và hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận từng căn hộ được lập. Và nộp đồng thời cho cơ quan cấp giấy chứng nhận

Cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận cho chủ sở hữu căn hộ nhà chung cư trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí làm sổ hồng chung cư

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho căn hộ nhà chung cư. Được thực hiện theo quy định tại Điều 49 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006. Tức là không quá 100.000 đồng một giấy đối với cá nhân. Không quá 500.000 đồng một giấy đối với tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu đối với nhà ở.

Thời gian cấp

Từ ngày 3/3, theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định thi hành Luật Đất đai. Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở. Và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất, tách thửa, hợp thửa đất. Thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý tối đa là 15 ngày.

Mua chung cư chưa có sổ hồng cần lưu ý những gì?

Trường hợp chủ đầu tư trì hoãn việc đưa sổ hồng cho khách hàng thì không hiếm gặp. Có thể là do những nguyên nhân như chủ yếu như:

 1. Chủ đầu tư xin cấp Giấy Chứng Nhận nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 98 Luật Đất Đai, chủ sở hữu nhà ở chỉ được nhận Giấy Chứng Nhận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
 2. Chủ đầu tư thế chấp tài sản tại ngân hàng trước khi xin cấp Giấy Chứng Nhận cho người mua căn hộ và chưa giải chấp. Theo quy định pháp luật về nhà ở và đất đai. Chủ sở hữu nhà ở chỉ được cấp Giấy Chứng Nhận khi cung cấp được Giấy tờ chứng minh. Việc tạo lập hợp pháp nhà ở và quyền sở hữu nhà ở. Tuy nhiên, khi thế chấp tài sản thì chủ đầu tư đã giao những giấy tờ này cho ngân hàng nắm giữ. Do đó không đủ hồ sơ xin cấp Giấy Chứng Nhận.

so-hong-chung-cu-3

Chủ đầu tư có thể trì hoãn để không đưa sổ hồng cho bạn

3. Do chủ đầu tư chậm hoàn công hoặc không thể hoàn công. Do xây dựng không đúng bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt. Cơ quan nhà nước sẽ không cấp Giấy Chứng Nhận đối với căn hộ khi chưa hoàn công. Hoặc được xây dựng không đúng bản vẽ thiết kế.

Ngoài ra còn một số những nguyên nhân phức tạp khác. Và nếu gặp những trường hợp như thế này thì các bạn cần chú ý:

 • Nếu bạn mua căn hộ chung cư trực tiếp từ các nhà đầu tư. Thì hợp đồng mua chung cư phải được ký trực tiếp với chủ đầu tư. Nếu sau 30 ngày từ thời điểm giao nhà mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa sổ hồng. Thì hợp đồng đó phải được công chứng và ghi rõ thời điểm. Chắc chắn người mua có sổ hồng trong tay.
 • Nếu được hãy thỏa thuận với chủ đầy tư sau khi nhận sổ hồng thì mới thanh toán toàn bộ số tiền còn lại của căn hộ. Như vậy chủ đầu tư sẽ buộc phải có trách nhiệm phải tìm mọi cách để lấy được sổ hồng. Và có trách nhiệm với khách hàng.
 • Còn trong trường hợp bạn mua lại căn hộ chung cư từ hộ gia đình hoặc cá nhân. Thì khi đi công chứng hợp đồng. Bạn phải yêu cầu người bán xuất trình hợp đồng mua bán với chủ đầu tư trước đó. Nếu căn hộ chung cư đó đã mua bán từ lần thứ hai trở lên. Thì khi công chứng phải có hợp đồng mua bán lần cuối. Hai bên có thể lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán chung cư tại căn phòng công chứng. Để đảm bảo giao dịch và an toàn với người mua.
 • Luôn chú ý rằng quá trình mua bán buộc phải thông qua. Và xin xác nhận đồng ý cho chuyển nhượng của chủ đầu tư. Vì trong một số trường hợp. Hoạt động mua bán này sẽ không được chấp nhận nếu không được chủ đầu tư đồng ý.
 • Hãy yêu cầu người bán hợp tác với mình trong quá trình làm hợp đồng. Và thực hiện các giao dịch mua bán ở văn phòng công chứng để đảm bảo an toàn.

Hy vọng những thông tin trên. Sẽ giúp ích thêm được cho bạn trong quá trình mua căn hộ chung cư được nhanh chóng và an toàn hiệu quả.

Maybe you are interested

 • Đất thổ cư khác với đất nông nghiệp như thế nào?

  Tóm Tắt Nội Dung1 Đất thổ cư là gì?2 Đất vườn thổ cư là gì?3 Phân biệt đất thổ cư và đất nông nghiệp4 Quy định đất vườn lên thổ cư4.0.1 Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 4.0.2 Đất sử dụng ổn định và không có tranh chấp. 4.0.3 Đất không bị kê …

 • Sổ hồng và các thông tin cần biết mới nhất 2021

  Tóm Tắt Nội Dung1 Sổ hồng là gì2 Sổ hồng chung là gì?3 Sổ hồng riêng là gì?4 Có nên mua bất động sản sổ hồng chung? Thông thường thì chúng ta sẽ nhìn thấy trên các thông tin hay hợp đồng mua bán nhà cửa sẽ có hàng chữ là có sổ hồng riêng. …

 • Shophouse là gì? và những giá trị mà shophouse mang lại

  Tóm Tắt Nội Dung1 Shophouse là gì2 10 Shophouse nổi tiếng2.1 Shophouse Vinpearl Phú Quốc2.2 Shophouse Tuần Châu Marina 2.3 Shophouse Vinhomes Quận 92.4 Shophouse Diamond Palace Đà Nẵng2.5 Shophouse Dragon Smart City Đà Nẵng2.6 Shophouse Yên Bái2.7 Shophouse Vinhomes Central Park2.8 Shophouse Sunshine City Sài Gòn2.9 Shophouse Mặt Tiền Nguyễn Cơ Thạch- Q22.10 Shophouse …

 • Officetel là gì? những officetel đáng quan tâm tại Tp.HCM

  Tóm Tắt Nội Dung1 Officetel là gì?2 Những Officetel tiêu biểu tại TP.HCM2.1 Officetel quận 72.1.1 Officetel Golden King2.1.2 Officetel Luxcity2.2 Officetel quận 42.2.1 Officetel Four Square2.2.2 Officetel Saigon Royal2.3 Officetel quận 22.3.1 Officetel The Sun Avenue2.3.2 Officetel Centana Thủ Thiêm2.4 Officetel Sky 92.4.1 Officetel Sky 92.4.2 Vinhomes Grand Park Trên thị trường bất động …

 • Quận 9 đang ngày càng sốt hơn với những dự án căn hộ 2021

  Tóm Tắt Nội Dung1 Sự phát triển của thị trường căn hộ quận 91.1 Theo quy hoạch do chính phủ đề xuất2 Những dự án căn hộ quận 9 nổi bậc nhất gần đây2.1 Căn hộ Ricca Quận 92.2 Căn hộ HausNima Quận 92.3 Căn hộ Tecco Vina Garden quận 92.4 Căn hộ Hausbelo quận …

 • Những thông tin cần biết về sổ tạm trú KT3 2021

  Tóm Tắt Nội Dung1 Trình bày khái niệm về KT32 Thủ tục đăng ký sổ tạm trú KT32.1 Trình bày các thủ tục đăng ký sổ tạm trú đối với người thuê nhà2.2 Căn cứ Điều 30 Luật Cư trú năm 2006, thủ tục đăng ký tạm trú dài hạn KT3 như sau:2.3 Trong thời …