Sổ hồng chung cư có gì đặc biệt?

Sổ hồng chung cư hay sổ đỏ mới chính là hồ sơ pháp lý mà chúng ta sẽ nhận được khi tiến hành mua chung cư? Bài viết hôm nay sẽ cùng các bạn giải quyết thắc mắc này nhé!

Sổ hồng chung cư là gì?

Sổ hồng chung cư do Bộ Xây dựng ban hành để xác nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất cho cá nhân. Chính vì thế mẫu sổ hồng chung cư còn được gọi là :” Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”.

so-hong-chung-cu-1

Sổ hồng chung cư

Nếu bạn sở hữu căn hộ chung cư nhưng không sở hữu đất. Thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và sở hữu nhà ở – đây chính là sổ hồng chung cư.

Phạm vi ghi nhận sở hữu ở sổ hồng chỉ duy nhất là sở hữu nhà. Hoặc sử dụng đất ở chứ không có các loại đất khác như sổ đỏ.

Thủ tục làm sổ hồng cho căn hộ chung cư

Để có thể làm được sổ hồng chung cư cần:

Điều kiện làm sổ hồng chung cư

Điều 8 Luật Nhà ở năm 2014 quy định nhà ở. Cá nhân có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở. Và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (Nhà ở được cấp Giấy chứng nhận phải là nhà ở có sẵn).

Điều 9 quy định: “Đối với nhà ở được đầu tư xây dựng theo dự án để cho thuê mua, để bán. Thì không cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư. Mà cấp Giấy chứng nhận cho người thuê mua, người mua nhà ở. Trừ trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở chưa cho thuê mua, chưa bán. Trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê. Thì được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.”

Đối chiếu với trường hợp nêu trên. Khi chủ đầu tư xây dựng đúng theo quy định. Và việc mua bán giữa khách hàng và chủ đầu tư là hợp pháp. Đồng thời khách hàng đã thanh toán đủ số tiền mua nhà. Thì hoàn toàn có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

so-hong-chung-cu-2

Điều kiện để mua chung cư phải tuân theo quy định của pháp luật

Bên cạnh đó. Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà công trình xây dựng cho người mua. Hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục. Để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua. Trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận”. Do đó, khi gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận khách hàng có quyền yêu cầu chủ đầu tư giải thích và hỗ trợ thực hiện.

Hồ sơ bao gồm

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư của Bộ Xây dựng số 01/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009 quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở; thì bên bán có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho bên mua căn hộ nhà chung cư, và làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu khi mua căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ nhà chung cư. Bao gồm hồ sơ cơ sở và hồ sơ từng căn hộ nhà chung cư.

Ngoài hồ sơ cơ sở. Trong thời gian 30 ngày kể từ khi các chủ sở hữu căn hộ và chủ sở hữu phần sở hữu riêng hoàn thành thanh toán tiền mua theo hợp đồng mua bán. Bên bán phải hoàn thành và nộp cho cơ quan cấp giấy chứng nhận hồ sơ của từng căn hộ.

Theo đó, bên mua phải giao cho bên bán các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu) có chữ ký của bên mua căn hộ và xác nhận của bên bán
 • Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư hoặc phần sở hữu riêng do hai bên ký kết. Biên bản bàn giao, thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư. Hoặc phần sở hữu riêng nhà chung cư và biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính của Bên mua liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận. Trường hợp bên mua tự thực hiện việc nộp nghĩa vụ tài chính. Thì giao biên lai này cho bên bán để đưa vào hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận
 • Trong trường hợp người mua căn hộ nhà chung cư đã thanh toán hết tiền mua nhà trước thời điểm lập hồ sơ cơ sở. Thì hồ sơ cơ sở và hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận từng căn hộ được lập. Và nộp đồng thời cho cơ quan cấp giấy chứng nhận

Cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận cho chủ sở hữu căn hộ nhà chung cư trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí làm sổ hồng chung cư

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho căn hộ nhà chung cư. Được thực hiện theo quy định tại Điều 49 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006. Tức là không quá 100.000 đồng một giấy đối với cá nhân. Không quá 500.000 đồng một giấy đối với tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu đối với nhà ở.

Thời gian cấp

Từ ngày 3/3, theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định thi hành Luật Đất đai. Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở. Và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất, tách thửa, hợp thửa đất. Thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý tối đa là 15 ngày.

Mua chung cư chưa có sổ hồng cần lưu ý những gì?

Trường hợp chủ đầu tư trì hoãn việc đưa sổ hồng cho khách hàng thì không hiếm gặp. Có thể là do những nguyên nhân như chủ yếu như:

 1. Chủ đầu tư xin cấp Giấy Chứng Nhận nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 98 Luật Đất Đai, chủ sở hữu nhà ở chỉ được nhận Giấy Chứng Nhận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
 2. Chủ đầu tư thế chấp tài sản tại ngân hàng trước khi xin cấp Giấy Chứng Nhận cho người mua căn hộ và chưa giải chấp. Theo quy định pháp luật về nhà ở và đất đai. Chủ sở hữu nhà ở chỉ được cấp Giấy Chứng Nhận khi cung cấp được Giấy tờ chứng minh. Việc tạo lập hợp pháp nhà ở và quyền sở hữu nhà ở. Tuy nhiên, khi thế chấp tài sản thì chủ đầu tư đã giao những giấy tờ này cho ngân hàng nắm giữ. Do đó không đủ hồ sơ xin cấp Giấy Chứng Nhận.

so-hong-chung-cu-3

Chủ đầu tư có thể trì hoãn để không đưa sổ hồng cho bạn

3. Do chủ đầu tư chậm hoàn công hoặc không thể hoàn công. Do xây dựng không đúng bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt. Cơ quan nhà nước sẽ không cấp Giấy Chứng Nhận đối với căn hộ khi chưa hoàn công. Hoặc được xây dựng không đúng bản vẽ thiết kế.

Ngoài ra còn một số những nguyên nhân phức tạp khác. Và nếu gặp những trường hợp như thế này thì các bạn cần chú ý:

 • Nếu bạn mua căn hộ chung cư trực tiếp từ các nhà đầu tư. Thì hợp đồng mua chung cư phải được ký trực tiếp với chủ đầu tư. Nếu sau 30 ngày từ thời điểm giao nhà mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa sổ hồng. Thì hợp đồng đó phải được công chứng và ghi rõ thời điểm. Chắc chắn người mua có sổ hồng trong tay.
 • Nếu được hãy thỏa thuận với chủ đầy tư sau khi nhận sổ hồng thì mới thanh toán toàn bộ số tiền còn lại của căn hộ. Như vậy chủ đầu tư sẽ buộc phải có trách nhiệm phải tìm mọi cách để lấy được sổ hồng. Và có trách nhiệm với khách hàng.
 • Còn trong trường hợp bạn mua lại căn hộ chung cư từ hộ gia đình hoặc cá nhân. Thì khi đi công chứng hợp đồng. Bạn phải yêu cầu người bán xuất trình hợp đồng mua bán với chủ đầu tư trước đó. Nếu căn hộ chung cư đó đã mua bán từ lần thứ hai trở lên. Thì khi công chứng phải có hợp đồng mua bán lần cuối. Hai bên có thể lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán chung cư tại căn phòng công chứng. Để đảm bảo giao dịch và an toàn với người mua.
 • Luôn chú ý rằng quá trình mua bán buộc phải thông qua. Và xin xác nhận đồng ý cho chuyển nhượng của chủ đầu tư. Vì trong một số trường hợp. Hoạt động mua bán này sẽ không được chấp nhận nếu không được chủ đầu tư đồng ý.
 • Hãy yêu cầu người bán hợp tác với mình trong quá trình làm hợp đồng. Và thực hiện các giao dịch mua bán ở văn phòng công chứng để đảm bảo an toàn.

Hy vọng những thông tin trên. Sẽ giúp ích thêm được cho bạn trong quá trình mua căn hộ chung cư được nhanh chóng và an toàn hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Maybe you are interested

 • Khu Tên Lửa quận Bình Tân và những dự án căn hộ nổi tiếng hiện nay

  Tóm Tắt Nội Dung1 Lợi thế bất động sản khu Tên Lửa quận Bình Tân 1.1 Khu tên lửa2 Những dự án căn hộ quận Bình Tân đáng quan tâm hiện nay2.1 Căn hộ Victoria Queen Bình Tân2.2 Căn hộ AIO City Bình Tân2.3 Dự án căn hộ Sonata Residence Bình Tân2.4 Căn hộ Saigonhomes2.5 Khu …

 • Dễ hay khó khi người nước ngoài muốn mua nhà ở Việt Nam?

  Tóm Tắt Nội Dung1 Quy định của Nhà nước về việc người nước ngoài mua nhà ở VN1.1 Các trường hợp người nước ngoài không được mua nhà tại Việt Nam2 Điều kiện để người nước ngoài mua nhà ở VN3 Quy trình, thủ tục khi người nước ngoài tiến hành mua nhà ở VN3.1 …

 • Những quy định của pháp luật về thanh toán tiền khi mua nhà 

  Tóm Tắt Nội Dung1 Quy trình thanh toán tiền khi mua nhà1.1 Thanh toán tiền đặt cọc mua nhà1.2 Thanh toán tiền mua nhà khi có hợp đồng công chứng1.3 Thanh toán tiền mua nhà sau khi khai thuế 2 Lưu ý khi tiến hành thanh toán hợp đồng tiền nhà2.1 Đối với nhà phố có …

 • Làm sao để có thể tiết kiệm thật nhiều tiền cho việc xây nhà?

  Tóm Tắt Nội Dung1 Tiết kiệm tiền có ích như thế nào cho việc xây nhà1.1 Ngoài ra, khi chủ động tính toán chi phí xây dựng nhà thì chúng ta còn có được những lợi ích sau:2 Những cách giúp bạn tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho kế hoạch xây nhà2.1 Không sử …

 • Cách tính toán chi phí xây nhà để có một công trình hoàn hảo

  Tóm Tắt Nội Dung1 Tính toán chi phí xây nhà có thật sự quan trọng1.1 Ngoài ra, khi chủ động tính toán chi phí xây dựng nhà thì chúng ta còn có được những lợi ích sau:2 Những cách tính chi phí xây dựng nhà mà bạn không thể bỏ qua2.1 Tính chi phí xây …

 • Những dự án chung cư nổi bật ở Tân Phú có thể bạn chưa biết

  Tóm Tắt Nội Dung1 Tình hình phát triển của chung cư Tân Phú hiện nay2 Những dự án chung cư nổi bật ở Tân Phú2.1 Diamond Brilliant 2.2 Carillon 72.3 BMC Lũy Bán Bích2.4 ResGreen Tower Tân Phú2.5 Tecco Đầm Sen Complex  Hiện quận Tân Phú đang nhận được sự đánh giá rất cao từ phía …