Nợ xấu và những ảnh hưởng của nó đến đời sống của chúng ta

Ai trong chúng ta cũng rất sợ nợ và nợ xấu ngân hàng là điều không ai mong muốn cả. Trong bài viết ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu nợ xấu là gì? Cũng như khoản nợ này có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống hiện tại của chúng ta.

Nợ xấu là gì?

Nợ xấu hay còn gọi là nợ khó đòi là các khoản nợ dưới chuẩn. Có thể quá hạn và bị nghi ngờ về khả năng thanh toán nợ lẫn khả năng thu hồi vốn của người cho vay. Đây chính là khoản nợ mà người đi vay không thể trả cho người cho vay đến ngày đến hạn thanh toán đã cam kết trong hợp đồng tín dụng.

Một khi rơi vào danh sách nợ xấu thì bạn rất khó để vay nợ ở ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác.

no-xau-co-mua-tra-gop-duoc-khong-1

Nợ xấu hay còn gọi là nợ khó đòi là các khoản nợ dưới chuẩn. Có thể quá hạn và bị nghi ngờ về khả năng thanh toán nợ lẫn khả năng thu hồi vốn của người cho vay

Cách xác định nợ xấu như thế nào?

Có hai cách để xác định nợ xấu đó là theo trường hợp định tính và định lượng.

Nợ xấu xác định theo phương pháp định tính được quy định tại Điều 4 Phụ lục của Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do Quốc hội ban hành, cụ thể như sau:

Việc xác định nợ xấu theo phương pháp định tính căn cứ vào đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Trên cơ sở kết quả hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, chính sách dự phòng rủi ro:

 1. Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) bao gồm:
 2. a) Các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn. Các khoản nợ này được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng tổn thất;
 3. b) Nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây chưa thu hồi được trong thời hạn dưới 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi:
 • Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều 126 của Luật Các tổ chức tín dụng;
 • Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 127 của Luật Các tổ chức tín dụng;
 • Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 128 của Luật Các tổ chức tín dụng;
 1. c) Nợ trong thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 2. d) Nợ phân loại vào nhóm 3 theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

đ) Nợ phân loại vào nhóm 3 theo thông tin do Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia cung cấp.

 1. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) bao gồm:
 2. a) Các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng tổn thất cao;
 3. b) Nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây. Chưa thu hồi được trong thời hạn từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi:
 • Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều 126 của Luật Các tổ chức tín dụng;
 • Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 127 của Luật Các tổ chức tín dụng;
 • Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 128 của Luật Các tổ chức tín dụng;
 1. c) Nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra đến 60 ngày mà vẫn chưa thu hồi được;
 2. d) Nợ phân loại vào nhóm 4 theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

đ) Nợ phân loại vào nhóm 4 theo thông tin do Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia cung cấp.

 1. Nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) bao gồm:
 2. a) Các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là không còn khả năng thu hồi, mất vốn;
 3. b) Nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây chưa thu hồi được trong thời hạn trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi:
 • Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều 126 của Luật Các tổ chức tín dụng;
 • Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 127 của Luật Các tổ chức tín dụng;
 • Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 128 của Luật Các tổ chức tín dụng;
 1. c) Nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nhưng quá thời hạn thu hồi trên 60 ngày mà chưa thu hồi được;
 2. d) Nợ phân loại vào nhóm 5 theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

đ) Nợ phân loại vào nhóm 5 theo thông tin do Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia cung cấp.

Nợ xấu xác định theo phương pháp định lượng dưới tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Phụ lục của Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do Quốc hội ban hành, cụ thể như sau:

 1. a) Nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày;
 2. b) Nợ gia hạn lần đầu;
 3. c) Nợ được miễn, giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng;
 4. d) Nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây chưa thu hồi được trong thời hạn dưới 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi:
 • Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều 126 của Luật Các tổ chức tín dụng;
 • Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 127 của Luật Các tổ chức tín dụng;
 • Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 128 của Luật Các tổ chức tín dụng;

đ) Nợ trong thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 1. e) Nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại lại vào nhóm 3 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 2. g) Nợ phân loại vào nhóm 3 theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 3. h) Nợ phân loại vào nhóm 3 theo thông tin do Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia cung cấp;
 4. i) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ (điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ). Và giữ nguyên nhóm nợ lần đầu còn trong hạn theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại;
 5. k) Trái phiếu doanh nghiệp đã quá hạn thanh toán gốc, lãi từ 10 ngày đến 90 ngày.

Phân loại các nhóm nợ xấu

Có 5 nhóm nợ xấu, càng nhóm cao thì tỷ lệ vay vốn càng thấp

Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:

 • Các khoản nợ trong hạn và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn;
 • Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng thời hạn còn lại.

Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm:

 • Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày;
 • Các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu (đối với khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức thì tổ chức tín dụng phải có hồ sơ đánh giá khách hàng về khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn được điều chỉnh lần đầu).

 no-xau-co-mua-tra-gop-duoc-khong-2

Có 5 nhóm nợ xấu, càng nhóm cao thì tỷ lệ vay vốn càng thấp

Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm:

 • Các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày;
 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, trừ các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu phân loại vào nhóm 2 theo quy định;
 • Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng.

Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm:

 • Các khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày;
 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;
 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai.

Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm:

 • Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày;
 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;
 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;
 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên. Kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn;
 • Các khoản nợ khoanh, nợ chờ xử lý.

Nợ xấu có mua trả góp được không?

Nợ xấu có mua trả góp được không? Đây có thể chính là điều mà rất nhiều người quan tâm đến hiện nay. Căn cứ vào tình trạng nợ xấu của bạn đang ở trong nhóm nào. Thì khả năng mua trả góp của bạn sẽ có những chuyển biến khác nhau.

 • Thông thường, nếu bạn nợ xấu vào bạn rơi vào nợ xấu nhóm 3 đến nhóm 5. Thì chắc chắn sẽ không có một ngân hàng hay công ty tài chính nào cho vay để mua trả góp. 

 no-xau-co-mua-tra-gop-duoc-khong-3

Hầu như mọi nhóm nợ xấu đều không thể tiến hành mua trả góp được

 • Nếu bạn thuộc nhóm 2 thì cũng không có ngân hàng nào cho vay. Chỉ có một số công ty tài chính cân nhắc cho vay tùy vào điều kiện hiện tại của bạn.
 • Trường hợp bạn mua hàng trả góp không may dính nợ xấu. Thì công ty tài chính vẫn xem xét có thể duyệt sau khoảng 4-5 tháng. Để bạn được tiếp tục mua hàng trả góp.

Tránh rơi vào nợ xấu bằng cách nào?

Để có thể tránh rơi vào nợ xấu thì các bạn cần lưu ý:

 • Luôn tìm hiểu thật kỹ số tiền mình phải trả hàng tháng. Khi tiến hành vay ngân hàng để có thể cân bằng được mức chi tiêu sao cho hợp lý. 
 • Nếu lịch sử vay của bạn không tốt thì đừng  cố đi vay.
 • Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng thì còn cần chú ý hơn. Nhớ rằng luôn trả hết nợ và không bao giờ sử dụng quá khả năng thanh toán trong tháng. Và không nên mua vượt quá 50% giới hạn nợ của thẻ để bảo đảm điểm tín dụng tốt.

Trên đây là toàn bộ thông tin về nợ xấu mà bạn có thể tham khảo. Hãy tránh rơi vào nợ xấu hết mức có thể. Để bạn vẫn thuận lợi trong việc thực hiện hợp đồng giao dịch với mọi ngân hàng trong tương lai. 

Maybe you are interested

 • Kinh doanh nhượng quyền và những điều cần biết

  Tóm Tắt Nội Dung1 Kinh doanh nhượng quyền là gì?2 Nhượng quyền kinh doanh hoạt động ra sao?3 Các thương hiệu nhượng quyền nổi tiếng3.1 McDonald’s3.2 Pizza Hut3.3 KFC3.4 7-Eleven Khi bước vào thế giới kinh doanh thì chắc chắn bạn sẽ được nghe rất nhiều thuật ngữ. Và trong đó sẽ cụm từ kinh …

 • Những loại hình khởi nghiệp phổ biến nhất 2021 bạn nên biết

  Tóm Tắt Nội Dung1 Khởi nghiệp là gì?2 Những loại hình khởi nghiệp phổ biến nhất2.1 Kinh doanh cá thể2.2 Kinh doanh nhỏ2.3 Kinh doanh có khả năng tăng trưởng2.4 Kinh doanh chuyển nhượng2.5 Khởi nghiệp bên trong công ty lớn2.6 Khởi nghiệp hướng xã hội Chắc hẳn ai trong số chúng ta đã nghe …

 • Các ngân hàng cho vay mua nhà tốt nhất năm 2021

  Tóm Tắt Nội Dung1 Cho vay mua nhà là gì?2 Lợi ích của vay mua nhà:3 Các ngân hàng cho vay mua nhà tốt nhất:3.1 ShinhanBank:3.2 ABBank:3.3 MSB (Maritime Bank):3.4 VIB:3.5 TPBank: Hiện nay thì nhu cầu mua nhà của người dân ở những thành phố lớn ngày một tăng cao. Trong khi đó, không …

 • CIC là gì? Nợ tín dụng xấu của bạn được xác định như thế nào?

  Tóm Tắt Nội Dung1 CIC là gì?2 Cách thức hoạt động của CIC2.1 Những thông tin mà CIC sẽ tiến hành lưu trữ đối với 1 khách hàng bao gồm:3 CIC cung cấp dịch vụ gì ? Có lẽ là bạn đã từng nghe nói đến CIC trong đời sống hiện nay. Tuy nhiên ý …

 • Lợi thế thương mại là gì? Công thức tính lợi thế thương mại

  Tóm Tắt Nội Dung1 Lợi thế thương mại (Goodwill) là gì?2 Công thức tính lợi thế thương mại3 Một vài ví dụ 3.1 Ví dụ 1:3.2 Ví dụ 2:3.3 Ví dụ 3 Lợi thế thương mại là khái niệm thường thấy trong kế toán. Nó được xem là một trong những yếu tố có ảnh hưởng …

 • Vay thấu chi có thật sự mang lại lợi ích cho chính chủ?

  Tóm Tắt Nội Dung1 Vay thấu chi là gì?2 Đặc điểm của vay thấu chi2.1 Đặc điểm2.2 Các loại vay thấu chi3 Lãi suất thấu chi tính như thế nào?4 Những ngân hàng cho vay thấu chi nổi bật4.1 VPBank4.2 BIDV5 Hồ sơ vay Trong kinh doanh thì hình thức cho vay lấy lãi sẽ …