Nhà ở xã hội có gì khác với nhà ở bình thường?

Cũng giống như nhiều nước trên thế giới. Thì Việt Nam cũng đang phát triển nhà ở xã hội một cách hiệu quả nhất. Vậy thế nào là nhà ở xã hội thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết hôm nay nhé!

Nhà ở xã hội là gì?

Nhà ở xã hội được định nghĩa theo luật chính là nhà ở thuộc sở hữu và thuộc sự quản lý nhà nước. Mục đích là cung cấp thêm các căn hộ giá rẻ hơn thị trường (nhà ở thương mại). Để giải quyết nhu cầu nhà ở giá rẻ cho các hộ gia đình có trong chính sách hiện hành.

nha-o-xa-hoi-1

Nhà ở xã hội được định nghĩa theo luật chính là nhà ở thuộc sở hữu và thuộc sự quản lý nhà nước

Tiêu chuẩn nhà ở xã hội

Từng loại nhà ở xã hội đều có quy chuẩn riêng và phải theo quy định của pháp luật

Nhà ở xã hội là chung cư

Điểm a khoản 1 điều 7 nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định nhà chung cư là nhà ở xã hội phải bảo đảm điều kiện như sau:

 • Được thiết kế xây dựng theo kiểu khép kín. Bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Tiêu chuẩn diện tích mỗi căn hộ tối thiểu là 25m2, tối đa là 70m2 sàn.
 • Chủ đầu tư dự án được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng. Hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn. Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
 • Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được điều chỉnh tăng tiêu chuẩn diện tích căn hộ tối đa. Nhưng mức tăng không quá 10%. Và bảo đảm tỷ lệ số căn hộ trong dự án xây dựng nhà ở xã hội có diện tích sàn trên 70m2 không quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án.

nha-o-xa-hoi-2

Nhà ở xã hội chung cư được thiết kế xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng

Nhà ở xã hội là nhà riêng

Với nhà ở xã hội là nhà riêng thì sẽ có hai trường hợp:

Nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng

 • Tiêu chuẩn diện tích đất xây dựng của mỗi căn nhà không vượt quá 70 m2. Hệ số sử dụng đất không vượt quá 2,0 lần. Và phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Trường hợp dự án xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng. Thì phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1 và loại 2. Thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo. Và xin ý kiến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình cá nhân

Điểm c khoản 1 điều 7 nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định:

 • “c) Việc thiết kế nhà ở xã hội riêng lẻ do hộ gia đình, cá nhân. Đầu tư xây dựng phải bảo đảm chất lượng xây dựng. Phù hợp với quy hoạch và điều kiện tối thiểu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn thiết kế và ban hành quy định về điều kiện tối thiểu xây dựng nhà ở xã hội riêng lẻ.”
 • Cụ thể khoản 2 điều 4 thông tư 20/2016/TT-BXD quy định: căn nhà phải đáp ứng tiêu chuẩn về phòng ở và phải được xây dựng khép kín (có phòng ở riêng, khu vệ sinh riêng). Có diện tích sử dụng tối thiểu là 25m2 (bao gồm cả khu vệ sinh). Đáp ứng các quy định về chất lượng công trình xây dựng từ cấp 4 trở lên theo pháp luật về xây dựng.

Điều kiện mua nhà ở xã hội

Để có thể mua được nhà ở xã hội thì cần có những điều kiện sau:

Tại điều 51 của Luật nhà ở xã hội quy định rõ về 3 điều kiện để mua nhà ở xã hội:

Khó khăn về nhà ở các đối tượng cần mua nhà phải thuộc một trong những diện sau:

– Đối tượng chưa có nhà ở, đang phải đi thuê nhà, mượn nhà hay ở nhờ nhà của người khác. Hoặc có nhà ở nhưng bị nhà nước thu hồi phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền. Hoặc trường hợp giải tỏa để cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp. Hoặc không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở khác.

– Đối tượng chưa được nhà nước giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Đối tượng chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Hoặc chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án khác.

– Đối tượng chưa được tặng nhà tình thương, tình nghĩa.

– Đối tượng có nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình. Nhưng nhà ở chật chội, diện tích bình quân của hộ gia đình dưới 10m2/sàn/người. Hay nhà ở riêng lẻ diện tích bình quân dưới 10m2/sàn/người. Và diện tích khuôn viên đất thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở.

Điều kiện về cư trú:

Một trong những điều kiện về cư trú cần thiết. Là người có nhu cầu mua nhà ở xã hội phải có HKTT tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội. Nếu không có hộ khẩu thường trú thì người có nhu cầu mua nhà ở xã hội phải có đăng ký tạm trú. Có hợp đồng lao động thời hạn từ 1 năm về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội. Trong trường hợp hộ gia định hoặc cá nhân thuộc diện tái định cư. Phải đảm bảo điều kiện về cư trú do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Điều kiện về thu nhập thấp:

Theo quy định, người thu nhập thấp phải là người không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên. Theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ và thủ tục mua nhà ở xã hội

Căn cứ theo quy định tại điều 22 nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định đối tượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Cần phải chuẩn bị đầy đủ các thủ tục – hồ sơ mua nhà ở xã hội cho chủ đầu tư để họ xét duyệt. Sau đó, chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm gửi danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Theo thứ tự ưu tiên về sở Xây dựng địa phương. Nơi có dự án để kiểm tra nhằm tránh tình trạng người được mua, thuê. Hay thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần.

Như vậy, để mua nhà ở xã hội bạn cần chuẩn bị những giấy tờ hợp pháp sau:

nha-o-xa-hoi-3

Mua nhà ở xã hội phải có hồ sơ cụ thể và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật

2.1 Về Hồ sơ và thủ tục mua nhà ở xã hội

Đối với hồ sơ chung:

– Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội (theo mẫu).

– Chứng minh thư nhân dân (3 bản chứng thực).

– Đăng ký hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (3 bản chứng thực).

– Ảnh các thành viên trong gia đình(ảnh 3×4, mỗi thành viên 3 ảnh).

Ngoài ra nếu bạn có các loại giấy tờ ưu tiên khác thì có thể nộp kèm trong hồ sơ.

Đối với hồ sơ minh chứng về đối tượng và thực trạng nhà ở

Bạn cần phải có giấy xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở. Việc xin xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở cần được thực hiện như sau:

– Đối tượng thuộc người có công với cách mạng phải có giấy tờ minh chứng về đối tượng theo quy định của pháp luật. Xác nhận về thực trạng nhà ở hiện nay và chưa nhận được sự hỗ trợ nhà ở của nhà nước. Do UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp.

– Các đối tượng thuộc diện 4,5,6,7 của điều 49 luật nhà ở. Cần phải có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc về đối tượng cũng như thực trạng nhà ở hiện tại.

– Đối tượng thuộc diện 8 điều 49 luật nhà ở. Phải có giấy xác nhận đã trả lại nhà ở công vụ do cơ quan quản lý công vụ cấp.

– Đối tượng thuộc diện 9 Điều 49 của Luật Nhà ở. Thì phải có xác nhận của cơ sở đào tạo nơi đối tượng đang học tập;

– Đối tượng thuộc diện 10 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có bản sao có chứng thực chứng minh người đó có tên trong danh sách thu hồi đất ở, nhà ở. Và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền. Kèm theo giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyệ. Nơi người có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư.

Đối với hồ sơ minh chứng về điều kiện cư trú

Những đối tượng đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội cần phải có bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó.

Những đối tượng đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nơi có nhà ở xã hội cần phải có bản sao chứng thực về giấy đăng ký tạm trú. Hợp đồng lao động có thời hạn một năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn. Hoặc hợp đồng không xác định thời hạn. Và giấy xác nhận về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Riêng trường hợp các đối tượng làm việc cho chi nhánh. Hoặc văn phòng đại diện tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội mà đóng bảo hiểm tại địa phương nơi đặt trụ sở chính. Thì bắt buộc cần phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị đặt trụ sở chính về việc đóng bảo hiểm.

Đối với hồ sơ chứng minh về thu nhập

Trước hết các với các đối tượng thuộc khoản 4 của điều 49 luật nhà ở. Cần kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai. Các đối tượng quy định tại khoản 5,6,7 của điều 49 của Luật nhà ở. Cần phải xác nhận của cơ quan, đơn vị đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập.

2.2. Về trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Chủ đầu tư cung cấp đầy đủ các thông tin về dự án. Và được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án. Dự án xuất hiện ít nhất 1 lần tại cơ quan báo chí ngôn luận của chính quyền địa phương. Và sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư.

Chủ đầu tư báo cáo bằng văn bản về tổng số căn hộ sẽ bán, cho thuê, cho thuê mua. Thời điểm bắt đầu bán, cho thuê, cho thuê mua để sở xây dựng biết và kiểm tra. Thông tin này cần được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của sở xây dựng trong vòng 1 tháng. Kể từ thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ, đăng ký mua, thuê mua nhà ở tại dự án.

Những đối tượng có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nộp hồ sơ cho chủ đầu tư.

Chủ đầu tư xem xét hồ sơ, lập danh sách các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở. Trường hợp không còn quỹ nhà để giải quyết thì chủ đầu tư có trách nhiệm nêu rõ lý do, hoàn trả lại hồ sơ, khi nhận hồ sơ cần có giấy tờ biên nhận.

Chủ đầu tư gửi danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết theo thứ tự ưu tiên về sở xây dựng để kiểm tra, loại trừ. Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận danh sách. Nếu sở xây dựng không có ý kiến gì. Thì chủ đầu tư thông báo cho các đối tượng mua đến để thỏa thuận, thống nhất và ký hợp đồng.

Đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội và chủ đầu tư thỏa thuận việc thanh toán nhà ở trực tiếp hoặc thông qua ngân hàng.

Khi hợp đồng về mua bán và cho thuê mua nhà ở xã hội. Chủ đầu tư dự án cần có trách nhiệm lập danh sách các đối tượng mua, thuê mua gửi về sở xây dựng để công bố công khai.

Trên đây là những thông tin cũng như là thủ tục để có thể tiến hành mua nhà ở xã hội mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn đọc.

Maybe you are interested

 • Đất thổ cư khác với đất nông nghiệp như thế nào?

  Tóm Tắt Nội Dung1 Đất thổ cư là gì?2 Đất vườn thổ cư là gì?3 Phân biệt đất thổ cư và đất nông nghiệp4 Quy định đất vườn lên thổ cư4.0.1 Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 4.0.2 Đất sử dụng ổn định và không có tranh chấp. 4.0.3 Đất không bị kê …

 • Sổ hồng và các thông tin cần biết mới nhất 2021

  Tóm Tắt Nội Dung1 Sổ hồng là gì2 Sổ hồng chung là gì?3 Sổ hồng riêng là gì?4 Có nên mua bất động sản sổ hồng chung? Thông thường thì chúng ta sẽ nhìn thấy trên các thông tin hay hợp đồng mua bán nhà cửa sẽ có hàng chữ là có sổ hồng riêng. …

 • Shophouse là gì? và những giá trị mà shophouse mang lại

  Tóm Tắt Nội Dung1 Shophouse là gì2 10 Shophouse nổi tiếng2.1 Shophouse Vinpearl Phú Quốc2.2 Shophouse Tuần Châu Marina 2.3 Shophouse Vinhomes Quận 92.4 Shophouse Diamond Palace Đà Nẵng2.5 Shophouse Dragon Smart City Đà Nẵng2.6 Shophouse Yên Bái2.7 Shophouse Vinhomes Central Park2.8 Shophouse Sunshine City Sài Gòn2.9 Shophouse Mặt Tiền Nguyễn Cơ Thạch- Q22.10 Shophouse …

 • Officetel là gì? những officetel đáng quan tâm tại Tp.HCM

  Tóm Tắt Nội Dung1 Officetel là gì?2 Những Officetel tiêu biểu tại TP.HCM2.1 Officetel quận 72.1.1 Officetel Golden King2.1.2 Officetel Luxcity2.2 Officetel quận 42.2.1 Officetel Four Square2.2.2 Officetel Saigon Royal2.3 Officetel quận 22.3.1 Officetel The Sun Avenue2.3.2 Officetel Centana Thủ Thiêm2.4 Officetel Sky 92.4.1 Officetel Sky 92.4.2 Vinhomes Grand Park Trên thị trường bất động …

 • Quận 9 đang ngày càng sốt hơn với những dự án căn hộ 2021

  Tóm Tắt Nội Dung1 Sự phát triển của thị trường căn hộ quận 91.1 Theo quy hoạch do chính phủ đề xuất2 Những dự án căn hộ quận 9 nổi bậc nhất gần đây2.1 Căn hộ Ricca Quận 92.2 Căn hộ HausNima Quận 92.3 Căn hộ Tecco Vina Garden quận 92.4 Căn hộ Hausbelo quận …

 • Những thông tin cần biết về sổ tạm trú KT3 2021

  Tóm Tắt Nội Dung1 Trình bày khái niệm về KT32 Thủ tục đăng ký sổ tạm trú KT32.1 Trình bày các thủ tục đăng ký sổ tạm trú đối với người thuê nhà2.2 Căn cứ Điều 30 Luật Cư trú năm 2006, thủ tục đăng ký tạm trú dài hạn KT3 như sau:2.3 Trong thời …